AAA
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Kąkolówce

Kalendarz roku szkolnego

       

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


3 września 2018 r.


 2.

Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31 grudnia 2018 r.


 3.

Ferie zimowe dla woj. podkarpackiego :


11 – 24 lutego 2019 r.


 4.

Wiosenna przerwa świąteczna


18  – 23 kwietnia 2019 r.


 5.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)


01.11.2018 r. (czwartek )

 

01.01.2019 r. (wtorek)

 

01.05.2019 r. (środa)

 

03.05.2019 r. (piątek)

 

20.06.2019 r. (Boże Ciało - czwartek)


 6.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych 

 

 

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) egzamin ósmoklasisty –

 język polski

 

16 kwietnia 2019r. (wtorek) egzamin ósmoklasisty - matematyka

 

17 kwietnia 2019 r. (środa) egzamin ósmoklasisty –

język obcy

 

02.11.2018 (piątek)

 

02.05.2019 (czwartek)


 7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych


21 czerwca 2019 r.


 8.

Ferie letnie


22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.