| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Kąkolówce

Kalendarz roku szkolnego

       

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych


2.09.2019r.(poniedziałek)


 2.

Zimowa przerwa świąteczna


23 – 31.12.2019r.


 3.

Ferie zimowe dla woj. podkarpackiego :


13 – 26.01.2020r.


 4.

Wiosenna przerwa świąteczna


9  – 14.04.2020r.


 5.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (święta państwowe i kościelne)


01.11.2019 r. (piątek )

 

01.01.2020 r. (środa)

 

01.05.2020 r. (piątek)

 

11.06.2020 r. (Boże Ciało - czwartek)


 6.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ustalone w porozumieniu z Radą Rodziców

 


02.01.2020r. (czwartek)


03.01.2020r. (piątek)


21.04.2020r. (wtorek)

egzamin ósmoklasisty –

 język polski

 

22.04.2020r. (środa)

egzamin ósmoklasisty - matematyka

 

23.04.2020r. (czwartek)

egzamin ósmoklasisty –

język obcy

 

12.06.2020r. (piątek)

 

Dzień Patrona


Dzień Dziecka


 7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych


26.06.2020r.(piątek)


 8.

Ferie letnie


27.06. – 31.2020r.