| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Kąkolówce

Informacje dla rodziców (e - dziennik)

https://uonetplus-dziennik.vulcan.net.pl/gminablazowa

 

  instrukcja_logowania_do_edziennika_dla_rodzicow.pdf

 

Wykaz dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców:

02.01.2020r. (czwartek)

03.01.2020r. (piątek)

21.04.2020r. (wtorek) - egzamin ósmoklasisty

22.04.2020r. (środa) - egzamin ósmoklasisty

23.04.2020r. (czwartek) - egzamin ósmoklasisty

12.06.2020r. (piątek)

 

 

Terminy spotkań z rodzicami uczniów:

19 września 2019r. (czwartek) 17.00

6 listopada 2019r. (środa) 17.00

9 stycznia 2020r. (czwartek) 17.00

29 kwietnia 2020r. (środa) 17.00