| | | AAA
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Kąkolówce

Instytucje wspierające w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej.

 

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

0 800 080 222


Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Rzeszowie

ul. Batorego 9

35-005 Rzeszów

tel. 17 852 81 30

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej

ul. 3 Maja 15

36-030 Błażowa

tel. 17 229 70 02

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie


ul. Batorego 9

35-005 Rzeszów

tel. 17 859 48 23

 

Poradnia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Rzeszowie

ul. Lwowska 60

tel. 17 866 43 92

tel. 17 866 40 93

 

Rzecznik Praw Dziecka

ul. Przemysłowa 30/32

00-450 Warszawa

tel. 22 583 66 00

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie - Niebieska linia

tel. 800 12 00 02