Inspektor ochrony danych

Wyznaczonym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kąkolówce

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest

Pan Tomasz Mielech,

nr tel.: 535 575 605,

adres e-mail:daneosobowe@blazowa.com.pl